DIALOGMØTE OM - MOTIVASJON -

 SØNDAG 21.SEPTEMBER KL13.30 – 15.30

Amfiet Haram vidaregåande skule

 

Dette møtet er tenkt som ei ide smie og ein dialog mellom

NILS-GUNNAR SOLLI frå NMF Nordvest (regionstyreleiar) og dei vaksne frå deltakarkorpsa ved KICK OFF 2014

 

Kort innleiing v/ Nils-Gunnar Solli – «Alle snakkar korps» ! Deretter dialog med følgjande

stikkord som utgangspunkt:

Korleis motivere foreldregruppa?

Korleis kome bort frå gamle myter om kva korpsdeltaking krev av foreldra?  

Korleis kan foreldra vere med å få ungdommane til å fortsette I korps  (særleg  med tanke på ungdomskulealderen)

Med meir….

 

VELKOMEN!