Info til foreldre:

Korpsinfo og foreldreoppgaver i VIVA

 

Til dere som har eit barn i Vigra og Valderøy Skulekorps

 • Aspirant: 1500, pr halvår 
 • Korpsmusikant/Driller: 1500,- pr halvår
 • Søsken betaler kr 1000,- per halvår

Merk: Stort fravær i aspirantperioden eller frafall før semester slutt vil kostnader fra kulturskolen bli fakturert i tillegg til medlemskontigent. 

Styret har fastsatt at de som får undervisning på kulturskulen/privat instruktør, får 3 år dekt av korpset. Om det er ønskelig med mer undervisning etter dette, tar de foresatte over betalingen selv.

Foreldreoppgave:

 • Stille opp på oppsatt vaktlister og arrangementer.
 • Tilrettelegge for øving hjemme for musikant og drill. Gi beskjed om det er problemer med instrument eller ønske om bytte av instrument.
 • Holde seg oppdatert via vår-og høstplaner og annen infor som blir gitt

1.året Musikk-tropp har opplæring med instruktør en gang per uke og gruppeøving etter innkalling. Drill-tropp har felles trening, 1 time, en gang i uken. Foresatte kan bli sett opp på vakter, alle bidrar til UKM og selge adventskalendere. Aspirantene blir invitert til kveldsmat siste onsdag hver måned.

2.året Musikk-tropp er det aspirantøvingen en gang i uken og gruppeøvinger ca. 14 hver dag, ta del på øvingshelger. Drill-tropp har felles trening, 1-2 timer, en gang i uken. Foresatte blir satt opp på vakter. Selge adventskalendere og hjelpe til med UKM arrangementet. Aspiranten blir invitert til kveldsmat hver siste onsdag i måned.

3.året eller tidligere er du inne i hovedkorpset. Musikk-tropp kan fortsetter med separat øving på kulturskolen i ett år til etter eget ønske betalt av korpset. Fra og med 4. året på kulturskolen må betales av eleven selv. Foresatte tar del på det som blir arrangert. Skriv blir sendt ut med fordeling av oppgaver. Selge adventskalender og UKM er viktige inntekskildene. Kveldsmat blir servert siste onsdag i måneden. Kveldsmaten er sponset av Eurospar på Valderøy.

 

Aktivitet

Korpsene har store driftskostnader og det er ulike aktiviteter for foresatte og barna.

 • Trivselsvakt på øvinger, servere kveldsmat siste onsdag i måneden (1-3 Vakter pr år)
 • 2-4 Konsertert som vi arrangerer selv (Vakter/kaker)
 • UKM (vakter/kaker mm) Første lørdag og søndag i februar.
 • Salg av adventskalendere i november. (lettsolgte m/flotte premier) Søsken selger færre kalendere, men det er lov å tinge flere kalendere. 
 • Arrangere 17.mai ilag med FAU på Valderøya annet hvert år.
 • Foreldrevakter på øving. Servere kveldsmat (1-2 vakter pr år)
 • 2-3 øvingshelger pr år (1 Vakter pr år)

Styre: Styremøte jevnlig. Årsmøte februar/mars – meld deg til styreverv eller andre oppgaver. Styret utarbeider halvårsplan som er hoveddokumentet for info om øvinger og arrangement neste periode.

Håper dette var litt nyttig informasjon – denne er ikke uttømmende. Kontakt oss i styret når du lurer på noe.

Husk at: «Korps er antiviruset mot ensomhet, epleslang og knusing av vindu. Korps er hovedgrunnen til færre ran, hærverk og folk på ville veier. Korps er grunnen til at folk kommer seg i arbeid. Fordi de har øvd på å blåse ut, de har øvd på å spille på lag. De har fiksa å gå i utakt, til de fiksa å gå i takt. Korps lærer barn og ungdom å øve på det viktigste av alt: Å gi, å ta og få. Fred, kjærlighet og forståelse.» Arild Traa

Utmelding: Høstsesongen: 1.mai. Vårsesongen: 1. november. 

Utmelding må være skriftlig eller på e-Mail til korpsansvarlige (aspirant ansvarlig eller noen i styre)