Ledere Valderøy Skulekorps

1953-1958; Karl K Ytterland (forldlre foreningen) 

1956-1956: Kristian Nordstrand

1959-1962: Sverre Wattø

1959-1964: Sigrun Storseth (foreldre foreningen)

1962-1962: Dagny Skjong

1962-1962: Dagfinn Hauge

1962-1962: Alf Haram

1964-1966: Karl Oksnes

1966-1971: Nils H Skjong

1971-1973: Bjarne Skjong

1973-1977: Arnhild Sæther

1977-1978: John Farstad

1978-0000: Unni Klokk

Oline Røsvik Skjong

Robert Skjong

Cecilie Solli