VÅRPLAN 2022

17. MAI - Korpset deltar på folketolget på Vigra

26. MAI - Korpset deltar på Sommersamling i Ålesund

16.-19. JUNI - Korpset deltar på Mjøsfestivalen

 

HØSTPROGRAM 2022 KOMMER

ALLE MÅ MØTE TIL OPPSATT VAKT   
Musikant-ansvarlig møter på Valderøy barneskole:
For å få ei hyggjeleg og fin øving for barna våre, er det viktig at vi som vaksne og ansvarlege gjer som følgjer: 
1)Set fram stoler  
2)Eventuelt hjelpe musikere med å finne fram utstyr frå lager.
3)Korpsvakt: Vere på musikkrommet – hjelpe med å halde ro i flokken. 
4)Vere ein hyggjeleg vaksen som barna kan lite på. 
5)Føre oppmøteprotokoll, eiga bok litt i skapet 
6)Musikkvakta menger seg med barna i pausa og ser at alle har det bra. (Kveldsmat sist onsdag i månaden)
7)Vere på musikkrommet etter pausa til øvinga er slutt – hjelpe til med opprydding. 
Drill-ansvarleg møter på Valderøy Barneskole:
For å få ei hyggjeleg og fin øving for barna våre, er det viktig at vi som vaksne og ansvarlege gjer som følgjer: 
1)Hjelpe instruktør   
2)Hente inn igjen barn som går ut  
3)Vere tilstedeog  ta ansvar slik at instruktør kan instruere drilljentene
4)Vere ein hyggjeleg vaksen som barna kan lite på. 
5)Føre oppmøteprotokoll, dersom Lene ikkje gjer det sjølv
6) Drillvakt menger seg med barna i pausa og ser at alle har det bra.  (Kveldsmat sist onsdag i månaden)
7) vere ilag med drilljenten til øvinga er slutt kl 2000
Øvingstider Aspiranter korps:
1st. års aspiranter skal ha øving siste onsdag i måneden,
 samme dato som kveldsmat
2nd. års aspiranter skal ha øving 2 ganger i mnd.