Vedlikehold av messingblåsere

(trompet, kornett, horn, trombone.....)

Messingsblåsere er ikke helt like, men bruksmessig ligner de mye på hverandre med at de har rør, bøyler, ventiler og munnstykke. Trombonen skiller seg ut med slide i stedet for ventiler.

Men vedlikeholdsmessig er det mye likt.
Under følger en beskrivelse av vedlikehold av alle instrumenter. ”Vedlikehold før og etter
bruk” gjøres hver gang dere bruker instrumentet. ”Vedlikeholdsutstyr” viser en liste over hva
man bruker. Utstyr for ”vedlikehold før og etter bruk” skal alle ha. Alt annet skal finnes i
pusse-kofferten på korpsrommet. Hvis dere ønsker kan vi også ordne det slik at flere har det i
koffertene sine. Det diskuterer dere med instrumentforvalter. Dere bør benytte anledningen ”
rutinesjekk og feilsøking” samt ”vedlikehold av og til” minst et par ganger i året.
Enkelte momenter kan synes som ambisiøse med tanke på hvor ofte det skal gjøres, og
kanskje også komplisert. Da diskuterer vi det litt med de voksne hjemme, eller instruktøren i
korpset, eller med instrumentforvalter, eller med de vi spiller sammen med og som kanskje
har spilt litt lengre enn deg – og så finner vi ut av hvordan vi løser det.

Vedlikeholdsutstyr
Alle skal ha utstyr som brukes under ”vedlikehold etter bruk”. Annet vedlikeholdsutstyr skal
være tilgjengelig i ”pusse-kofferten” som står på korpsrommet.


1. Ventilolje
2. Utvendig poleringsklut (den mykeste)
3. Bøylefett (slide grease)
4. Munnstykkebørste
5. Rensestav
6. Innvendig pusseklut
7. Fleksibel børste


Vedlikehold før bruk
Ventilolje gjør at ventilene glir lett, reduserer skade av syre i spytt og irrdannelse/ avleiringer i
ventilhusets tilstøtende rør.
1. Ventilene må ikke byttes om. Vanligvis er ventiler og ventilhus nummerert 1, 2 og 3 for
lettere å få de på rett sted. Skru løs ventilene og trekk disse opp av ventilhuset. Dekk hele
ventilen med ventilolje. Se til at styreknasten passer i ventilhuset når ventilene settes på
plass igjen.


Vedlikehold etter bruk
Syre fra svette fingre tærer på metallet. Derfor utføres alltid følgende etter bruk:
1. Med den utvendig poleringskluten tørkes instrumentet utvendig, særlig på steder der
hendene har sitt grep.


Vedlikehold av og til
1. Vannventiler gis jevnlig et par drypp ventilolje. Fjæren på vannklaffen smøres med en
dråpe olje.
2. Alle bøyler smøres hver måned med bøylefett for å holde dem lufttette og sikre god
bevegelighet.
3. Munnstykket vaskes med munnstykkebørsten hver måned.
4. Renhold av instrumentet gjøres ikke bare for at instrumentet skal se pent ut. Mangelfullt
stell gir dårlig klang i instrumentet og det kan brytes ned på ¼ av sin beregnede levetid.
Ta alltid ut ventilene før utvendig og innvendig vask.
a. Utvendig renhold: NB! Ikke bruk såpe! Ved behov skylles instrumentet raskt over med
vanlig lunkent vann. På lakkerte instrumenter kan det evt. poleres etterpå med lakkpolish
(ikke bruk noe annet). Ubehandlede (ulakkerte eller ikke forsølvede) instrumenter
poleres med pussevatt som har god polerende og rensende effekt.
b. Innvendig renhold: Spyl gjennom med lunkent vann og bruk den fleksible Ventilhuset
på instrumenter med sylindriske ventiler rengjøres med den innvendige pussekluten
surret rundt rensestaven. NB! Instrumentet må ikke legges i vannbad. Dette kan bl.a. gi
lakkflassing. Etter vask smøres bøylene med bøylekrem og ventilene oljes med
ventilolje. Munnstykket rengjøres innvendig med munnstykkebørsten.
5. Kofferten støvsuges
Fastsittende munnstykke
Ikke bruk tenger eller annet verktøy for å løsne det. Dette kan føre til ødelagt instrument.
Korpset har munnstykkeavtager som lett løsner munnstykket.
Fastsittende bøyler
Manglende smøring med bøylekrem vil føre til at bøyler setter seg fast. Irr kan skape
sammenbinding av stor styrke. Forsøk å få ventilolje til å trenge inn mellom rørene, og la
instrumentet ligge noen timer. Ta så tak i bøylen, vipp den fra side til side samtidig som du
trekker. Løsner den ikke da, må instrumentet leveres til fagmann.

Bulker
Bulker kan, avhengig av hvor de sitter og størrelsen, gi endret tone og klang i instrumentet.
Slike instrumenter skal innleveres for utretting.

Oppbevaring av instrumentet

1. Instrumentet skal alltid oppbevares i kofferten. Dette beskytter instrumentet mot støv og
skader.
2. Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.
Feilsøking
1. Er munnstykket rent og i orden.
2. Kontroller om vannklaffene lekker. Dette gjøres ved å trekke bøylen med vannklaffen ut,
tette et av rørene med fingeren, og blås med godt trykk i den andre enden.
3. Kontroller om ventilene sitter i riktig ventilhus. Vanligvis er ventilene tydelig
nummerert. Ventil nr.1 skal i ventilhus nr.1 o.s.v.
4. Er det sprekker instrumentet
5. Er det fremmedlegemer i instrumentet
6. Testing av hele instrumentet (inkludert ventilverk) under ett gjøres slik: Ta ut 3.
ventilbøyle i instrumentet. Trykk 3. ventil helt til bunns, tett det ene røret der 3. bøyle er
fjernet, og blås med godt trykk i direkte i munnrøret (uten munnstykke). Lekkasjer og
feil som gir luftproblemer vil da vise seg.
7. Hvis test 6 viser lekkasje i en av ventilene, kan det fastslås hvilken ventil det er ved
følgende: Ta ut bøylen på ventilhus nr.2, trykk 1. ventil helt ned, blås med trykk i
munnrøret og tett det røret på ventilhuset hvor luften strømmer ut. Lekkasje på 1. ventil
vil da vise seg. Sett bøylen på plass igjen før du prøver 2. ventil på samme måte.
Rutinesjekk


Koffert:
1. Er hengsler, låser, håndtak i orden?
2. Passer instrumentet nøye i etuiet?
3. Er det noe løst i etuiet som kan skade instrumentet?
4. Er ventilolje og utvendig poleringsklut på plass?