Historie Vigra Skulekorps

19.april 1953 ble Vigra Guttemusikk stiftet. 5 år etter kunne jenetene få spille i korpset og navnet ble endret til: Vigra Gute-og Jentemusikk. I 1965 ble det Vigra Skulemusikk. Per O.Roald startet et orkester i 1949 som ble kalt Roald Guttemusikk. Bestningen var 4 klarinetter, 2 althorn, 3 tenorhorn, 1 baryton , 1 tuba og 2-3 trommer. De øvde 2 ganger i uken på møbelfabrikken til Per (Solheims loftet). Per dirigerte helt til 1957 for han reiste bort og tok musikkutdannelse. Ivar Isene tok da ledelsen. I 1959 dirigerte igjen Per, og i 1961 tok Ivar Isene over og han dirigerte Vigra Skulemusikk sammenhengende i 26 år til 1987. Kåre Roald var hjelpedirigent og instruktør fra 1976 og var engasjert i korpset fram til 90-tallet. Rekrutteringen til skulemusikken har variert, men i 1981-1983 var nesten 100 vigringer med på tur til Hamar Janitsjarfestivalen og tok 3.plass ærespris. I 1981 møtte 40 stykker til notekurs.