Vigra og Valderøy skulekorps

Korpset er i vekst, men det er plass til fleire. Vi øver saman på Valderøy barneskule, og drar på turar, held konsertar og har det kjempegøy!

Den 20. mai var skulekorpset på turne på alle skolene i kommunen. Alle 2.-4. klasse fikk med seg påmeldingsskjema som ranselpost. Det ble også sendt ut Transpondermelding med informasjon på rekruteringsturneen og informasjon om hvordan en kan melde seg på. 

Den 8. juni kl. 18:00 - 20:00 Valderøy barneskule er det åpen dag, hvor en kan prøve instrument og drill. 

Påmelding kan gjøres ved å levere inn skjema eller sende en e-post til asbjorn.rorvik@gmail.com. Oppgi navn, alder og 3 ønsker på instrument eller drill.

Korpset består av musikk-tropp og drill-tropp. 

Musikk-troppen:

Er du usikker om dette er ein hobby for deg? Ta kontakt med oss, så får du ein demonstrasjon av instrumenta som er i eit korps og viss du vil så kan du prøve dei forskjellige instrumentane. Når du begynner på eit instrument til hausten, så må du huske å møte til timen med noter, instrument og godt humør. Skal du bli flink, bør ein sette av litt tid til øving.

Du kan også møte opp på øvingane våre kvar onsdag frå kl. 18:00 – 20:00, viss du har lyst å begynne eller for å sjå og få informasjon.  

Kva kan vi gi deg?.....................

Vi gir deg opplæring på eit instrument, og har du først lært deg å spele så er det som å sykle – du gløymer det aldri.

Du får instruksjon enten ved Giske Kulturskule eller av våre eigne instruktørar ein gong i uka. Etter kvart som tonar og teknikk kjem litt på plass, organiserer vi i tillegg gruppespill i eit aspirantkorps. Nå du har vore aspirant i ca. 2 år er du klar for å begynne i korspet. Der prøvar vi å dele inn musikken slik at både ferske og drivne medlemmar får utfordringar.

Forsking har komen fram til at dei som lærar eit instrument gjer det betre på skulen.

Vi gir deg ein kjempeartig hobby som du kan dyrke heile livet, og eit triveleg miljø med sunne omgivnader, sosialt samhald og mange nye vener.

Drill-tropp:

Drill-troppen trener på korpsdrill og sportsdrill. Troppen er delt opp i flere grupper basert på antall år med medlemskap eller ferdigheter. 

Hører dette interessant og gøy ut?

For å lære eit instrument bør du helst gå i 3. klasse og oppover.

For å være med i drill-troppen er anbefalt fra 3. klasse, men kan begynne fra 1.klasse.  

 

Du kan også ta kontant med direkte med korpsets leder. 

Eller e-post: vigraskulemusikk@gmail.com 

 

 

Her finner du vervebrosjyren