Vigra Skulemusikk og Valderøy Skulekorps

Begge korpsa er i vekst, men det er plass til fleire. Til saman er vi om lag 24 musikantar i korpset, 16 aspirantar. Vi øver saman på Valderøy Ungdomsskule, og dreg på turar, held konsertar og har det kjempegøy!

Vi prøver å samarbeide med handball, fotball og andre aktivitetar, slik at øvingar og konsertar ikkje skal kollidere med andre treningar og arrangement.

Kva må du gjere?...................

Er du usikker om dette er ein hobby for deg? Ta kontakt med oss, så får du ein demonstrasjon av instrumenta som er i eit korps og viss du vil så kan du prøve dei forskjellige instrumentane. Når du begynner på eit instrument til hausten, så må du huske å møte til timen med noter, instrument og godt humør. Skal du bli flink, bør ein sette av litt tid til øving.

Du kan også møte opp på øvingane våre kvar onsdag frå kl. 18:00 – 20:00, viss du har lyst å begynne eller for å sjå og få informasjon.  

Kva kan vi gi deg?.....................

Vi gir deg opplæring på eit instrument, og har du først lært deg å spele så er det som å sykle – du gløymer det aldri.

Du får instruksjon enten ved Giske Kulturskule eller av våre eigne instruktørar ein gong i uka. Etter kvart som tonar og teknikk kjem litt på plass, organiserer vi i tillegg gruppespill i eit aspirantkorps. Nå du har vore aspirant i ca. 2 år er du klar for å begynne i korspet. Der prøvar vi å dele inn musikken slik at både ferske og drivne medlemmar får utfordringar.

Forsking har komen fram til at dei som lærar eit instrument gjer det betre på skulen.

Vi gir deg ein kjempeartig hobby som du kan dyrke heile livet, og eit triveleg miljø med sunne omgivnader, sosialt samhald og mange nye vener.

Korspet vårt har også drill-tropp

Hausten 2019 tar vi inn nye medlemmer til drill-troppen vår.

Hører dette interessant og gøy ut?

For å lære eit instrument må du helst gå i 3. klasse og oppover.

 

Du kan også ta kontant med rekrutterings ansvarlige i korspet:

Torgeri Hatlen: Tlf. 478 55 039

e-post: torgeir.hatlen@gmail.com