Info til foreldre:

Korpsinfo og foreldreoppgaver i VIVA

 

Til dere som har korpsmusikant eller drilljente i VIVA -  Vigra og Valderøy Skulekorps

I 2011 ble det inngått et samarbeid for korpsene som fremdeles er to forskjellige organisasjoner. Vi har felles øving onsdager, felles oppgaver. Drilltroppen øver på Idrettshallen fra høsten 2014. Drillgruppen hører til under Vigra Skolemusikk. Styre fastsatte at kontingentsatsen fra 2011 er likt for begge korpsene.

 • Aspirant: 1000, pr halvår 
 • Korpsmusikant/Drilljente: 1000,- pr halvår (
 • Søsken betaler kr 500,- per halvår

Kontingenten er lav og vi er avhengig av støtte fra næringslivet og arrangementer for å drifte korpset. Kjenner du noen som vil støtte så tips styret!

Styret har fastsatt at de som får undervisning på kulturskulen/privat instruktør, får 3 år dekt av korpset. Om det er ønskelig med mer undervisning etter dette, tar de foresatte over betalingen selv. Kontingent pr. semester i kulturskulen er 1.640,-, per 2014.

Hva forventes av foreldrene:

 • Melde seg som frivillig.
 • Snakk postitvt om korpet
 • Betal kontingent og egenandeler
 • Stille opp på oppsatt vaktlister og arrangementer.
 • Tilrettelegge for øving hjemme for musikant og drill. Gi beskjed om det er problemer med instrument eller ønske om bytte av instrument.
 • Holde seg oppdatert via vår-og hlstplaner og annen infor som blir gitt

Medlems/foreldreoppgaver: (Et år er et skoleår)

1.året en aspirantøvingen, og lære instrumentet å kjenne. Gruppeøving etter innkalling. Foresatte kan bli sett opp på vakter, alle bidrar til UKM(bake kake/levere kaffe) og selge adventskalendere. Aspirantene blir invitert til kveldsmat siste onsdag hver måned

Drillgruppen er medlem i en drillgruppe fra 1.dag, med samme oppgaver som 2. og 3.året.

2.året er det aspirantøvingen framleis på kulturskulen, pluss gruppeøvinger ca. 14 hver dag, ta del på øvingshelger, foresatte blir satt opp på vakter. Selge adventskalendere og hjelpe til med UKM arrangementet. Aspiranten blir invitert til kveldsmat hver siste onsdag i måned.

3.året eller tidligere er du inne i hovedkorpset, men kan fortsetter med separat øving på kulturskolen i ett år til etter eget ønske betalt av korpset. Fra og med 4. året på kulturskolen må betales av eleven selv. Meld fra eller ta dirkete kontakt med dirigent om barnet ditt er klar til å komme inn i korpset tidligere. Foresatte tar del på det som blir arrangert. Skriv blir sendt ut med fordeling av oppgaver. Selge adventskalender og UKM er viktige inntekskildene. Kveldsmat blir servert siste onsdag i måneden. Kveldsmaten er sponset av Eurospar på Valderøy.

 

Aktivitet

Korpsene har store driftskostnader og det er ulike aktiviteter for foresatte og barna.

 • Trivselsvakt på øvinger, servere kveldsmat siste onsdag i måneden (1-3 Vakter pr år)
 • 2-4 Konsertert som vi arrangerer selv (Vakter/kaker)
 • UKM (vakter/kaker mm) Første lørdag og søndag i februar.
 • Salg av adventskalendere i november. (lettsolgte m/flotte premier) Søsken selger færre kalendere, men det er lov å tinge flere kalendere. 
 • Arrangere 17.mai ilag med FAU på Valderøya åddetallsår
 • Foreldrevakter på øving. Servere kveldsmat (1-2 vakter pr år)
 • Disko/fritidsklubben på Husmortun (1-3 vakter pr år, fredag fra kl. 19-23)
 • 2-3 øvingshelger pr år (1 Vakter pr år)

Styre: Styremøte jevnlig. Årsmøte februar/mars – meld deg til styreverv eller andre oppgaver. Styret utarbeider halvårsplan som er hoveddokumentet for info om øvinger og arrangement neste periode.  Dirigent korps fra høsten 2013 er Kåre Nymark jr. Instruktører drill er  Line Høybakk.

Håper dette var litt nyttig informasjon – denne er ikke uttømmende. Kontakt oss i styret når du lurer på noe.

Husk at: «Korps er antiviruset mot ensomhet, epleslang og knusing av vindu. Korps er hovedgrunnen til færre ran, hærverk og folk på ville veier. Korps er grunnen til at folk kommer seg i arbeid. Fordi de har øvd på å blåse ut, de har øvd på å spille på lag. De har fiksa å gå i utakt, til de fiksa å gå i takt. Korps lærer barn og ungdom å øve på det viktigste av alt: Å gi, å ta og få. Fred, kjærlighet og forståelse.» Arild Traa

Utmelding: Høstsesongen: 1.mai Vårsesongen: 1. november  

Utmelding må være skriftlig eller på e-Mail til korpsansvarlige (aspirant ansvarlig eller noen i styre)

Revidert mars 2019

Det er ikke lagt inn noen video