Medlem i Samarbeidsutvalget for skole- og amatørkorps i Ålesund omegn (SUSA)

Det vart gjennomført årsmøte den 23. april 2014 for SUSA på Ålesund Kulturskole. I den anleding ble Giske kommune tatt med i samarbeidsutvalget for skole- og amatørkorps (SUSA).

SUSA er et samarbeidsutvalg som har som formål å ivareta felles interesser, samt å øke samholdet mellom korpsene i Ålesund omegn. 

SUSA har på årsmøte tatt inn prosjektet JURK, der SUSA er styrende organ for JURK. JURK er et prosjekt hvor musikanter fra 12 år og eldre har mulighet til å delta i et felles korsp, hvor musikalsk ansvarlig Odd Fossum tilrettelegger musikalske utfordringer til denne aldersgruppen. Musikantene må være aktiv i et skolekorps for å kunne være delaktig i JURK. JURK har øving ca. 3 ganger i halvåret.

Hvis der er noen i ViVa som ønsker å delta, kontakt Therese Viddal.

 

JURK

Juniorkorpset i Ålesund, Sula og Giske

JURK er et prosjektkorps startet for å gi de eldste skolekorpsmusikantene i Ålesund og omegn et utvidet musikktilbud. Vi opplever dessverre altfor ofte at skolekorpsmusikantene gir seg i alderen 14 – 16 år, - og dette vil vi prøve å gjøre noe med!

Nedre aldersgrense er 12 år, og du må være medlem i et av skolekorpsene i Ålesund, Sula eller Giske.

Dirigent og musikalsk leder Odd Fossum, ønsker å gi de eldste ungdommene i korpsene nye musikalske utfordringer og skape ekte spilleglede. Her satses det på å spille tøff og gøyal rytmisk musikk, og skape en sosial arena for å møte nye musikkglade venner fra andre korps.

Målsettingen er å heve mestringsnivået og musikkgleden, for igjen å motivere ungdommen til å fortsette i skolekorpsa.

I forkant av hver sesong blir det laget en invitasjon til å være med i JURK, som sendes ut til alle skolekorpsene. Her følger det beskrivelse av musikk-tema, samarbeid med andre og tidspunkter for øvinger og konsert.

JURK sesongen avsluttes med en spennende temakonsert.

JURK ble startet høsten 2011 av lokale helter fra Blindheim Skolekorps. Nå er JURK på tredje året og består av 30 musikanter fra 5 skolekorps.

Medlemskontingenten er kr. 400,- i tillegg til deltakeravgift på øvingshelg. Vi arbeider for å få inn midler fra kulturfond og støtteordninger, og vil holde evt. deltakeravgift lavest mulig.

De er to foreldrevalgte representanter som har den daglige driften. Korpskomiteen består av Astrid Bjørneseth (Hatlehol Skolekorps) og Mona Hansen (Spjelkavik Skolekorps)

Lurer du på noe? Ta kontakt med:

Dirigent, Odd Fossum, tlf: 91699219, e-post: oddemann@me.com

Komite-leder, Mona Hansen, tlf: 48995766, e-post: monogse@gmail.com

Komite-sekretær, Astrid N. Bjørneseth, tlf: 93650363, e-post astrid@bjorneseth.no