Kåre og Torgeir delte ut instrumenter til forventningsfulle nye medlemmene