HAUST PLAN 2019

21.agust 18-20 Korps/Drill
28-Aug 18-20 Korps/Drill m/ kvelds
4.sept. 18-20 Korps/Drill
11-Sep 18-20 Korps/Drill
18-Sep 18-20 Korps/Drill
25-Sep 18-20 Korps/Drill m/ kvelds
27.-29.sept Korps/Drill Kick off, Brattvågen. Påmelding og detaljer kommer senere.
2.okt. 18-20 Korps/Drill
9-Oct Høstferie - Ingen øving
16-Oct 18-20 Korps/Drill
23-Oct 18-20 Korps/Drill
30-Oct 18-20 Korps/Drill m/ kvelds
2-Nov Korps/Drill Øvingshelg Valderøya, vi inviterer Emblem skulekorps. Tidspunkt og detaljer kommer senere.
3-Nov
3-Nov 16-18 Korps/Drill Konsert
6-Nov 18-20 Korps/Drill
13-Nov 18-20 Korps/Drill
16.nov. Drill Drillexplotion i Borgundhallen
17-Nov
20-Nov 18-20 Korps/Drill
23-Nov Drill Instruktører
24-Nov
27-Nov 18-20 Korps/Drill m. 1.årsaspiranter og kvelds
4-Dec 18-20 Korps/Drill
11-Dec 18-20 Korps/Drill
15-Dec Korps/Drill Øving før konsert. Tidspunkt kommer senere.
15-Dec 16-18 Korps/Drill Julekonsert i Valderøy Kyrkje m/gjester

Det skjer Hausten 2019

25. sep, 2019

Øving 18:00- 20:00 med kveldsmat

Øving Black Box. Drill i gym-salen
KVELDSMAT 19:00

27. sep, 2019

Kick Off, Brattvågen

Kick Off, Brattvågen
Info kjem

28. sep, 2019

Kick Off, Brattvågen

Kick Off, Brattvågen
Info kjem

29. sep, 2019

Kick Off, Brattvågen

Kick Off, Brattvågen
Info kjem
Konsert avslutning

2. okt, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

9. okt, 2019

Haustferie

Ingen øving

16. okt, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

23. okt, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

30. okt, 2019

Øving 18:00- 20:00 med kveldsmat

Øving Black Box. Drill i gym-salen
Kveldsmat kl 19:00

1. nov, 2019

ØVINGSHELG

Øvingshelg 1.-3.november
Info kjem

2. nov, 2019

ØVINGSHELG

Øvingshelg 1.-3.november
Info kjem

3. nov, 2019

ØVINGSHELG

Øvingshelg 1.-3.november
Info kjem
Konsert

6. nov, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

13. nov, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

20. nov, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

27. nov, 2019

Øving 18:00- 20:00 med kveldsmat

Øving Black Box. Drill i gym-salen
Kveldmsat

4. des, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

11. des, 2019

Øving 18:00- 20:00

Øving Black Box. Drill i gym-salen

15. des, 2019

Julekonsert Valderøy Kyrkje

Øving før konsert:
Info kjem

18. des, 2019

Øving 18:00- 20:00?

Øving Black Box. Drill i gym-salen

ALLE MÅ MØTE TIL OPPSATT VAKT   
Musikant-ansvarlig møter på Valderøy barneskole:
For å få ei hyggjeleg og fin øving for barna våre, er det viktig at vi som vaksne og ansvarlege gjer som følgjer: 
1)Set fram stoler  
2)Eventuelt hjelpe musikere med å finne fram utstyr frå lager.
3)Korpsvakt: Vere på musikkrommet – hjelpe med å halde ro i flokken. 
4)Vere ein hyggjeleg vaksen som barna kan lite på. 
5)Føre oppmøteprotokoll, eiga bok litt i skapet 
6)Musikkvakta menger seg med barna i pausa og ser at alle har det bra. (Kveldsmat sist onsdag i månaden)
7)Vere på musikkrommet etter pausa til øvinga er slutt – hjelpe til med opprydding. 
Drill-ansvarleg møter på Valderøy Barneskole:
For å få ei hyggjeleg og fin øving for barna våre, er det viktig at vi som vaksne og ansvarlege gjer som følgjer: 
1)Hjelpe instruktør   
2)Hente inn igjen barn som går ut  
3)Vere tilstedeog  ta ansvar slik at instruktør kan instruere drilljentene
4)Vere ein hyggjeleg vaksen som barna kan lite på. 
5)Føre oppmøteprotokoll, dersom Lene ikkje gjer det sjølv
6) Drillvakt menger seg med barna i pausa og ser at alle har det bra.  (Kveldsmat sist onsdag i månaden)
7) vere ilag med drilljenten til øvinga er slutt kl 2000
Øvingstider Aspiranter korps:
1st. års aspiranter skal ha øving siste onsdag i måneden,
 samme dato som kveldsmat Se: Det skjer 2017
2nd. års aspiranter skal ha øving 2 ganger i mnd. Se liste Det skjer 2017